mg真人,mg真人在线

来源:mg真人在线 发布时间 :2019-01-15 

转专业公示

 

王松伟016080910026)于2019年1月申请由生物学专业转入生物工程专业。

学院经过对王松伟同学前一阶段的学业成绩进行合格性评估,现批准该生由生物学专业转入生物工程专业。现将结果进行公示,公示时间为2019年1月15日—2019年130日。

如有疑问,可在公示期内向学院教务办反映,邮箱xiajuan19@sjtu.edu.cn; 电话:021-34204770

 

 

 

                                                                                               mg真人

2019年1月15

 

mg真人 Copyright © 2017 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.