mg真人,mg真人在线

来源:mg真人在线 发布时间 :2019-12-12 

2019年生命学院教师教学竞赛结果公示

 

 

2019年学院教学竞赛按预定方案实施,经过前期的报名、作品提交教学督导评审过程,最终结果公示如下:

 

一等奖   刘晨光

 

二等奖   张霞、石婷

 

三等奖   张萍、何丽明、王涛

 

 

 

 

 

 

 

mg真人教务办

2019.12.12

 

 

mg真人 Copyright © 2017 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.